Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

jaa2
6549 d55c 500
Reposted frommakemebad makemebad

June 29 2015

jaa2
8861 6797 500
Reposted fromslodziak slodziak
jaa2
Reposted frompseikow pseikow
jaa2
8895 7778
Reposted fromunforgiving unforgiving

March 12 2015

jaa2
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viajannet jannet
jaa2
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viajannet jannet
jaa2
3202 e2ce
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viajannet jannet
jaa2
2665 9f0d
Reposted fromniewychowana niewychowana viajannet jannet
jaa2
0068 4b97 500
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viajannet jannet
4073 be10
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viajannet jannet
jaa2
9545 41b8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajannet jannet
jaa2
6783 2b03
Reposted fromolakocie olakocie viajannet jannet

April 20 2014

jaa2
5892 c015
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse

March 29 2014

jaa2
4913 b620
Reposted fromcaraseen caraseen
jaa2

To była noc piękniejsza od innych. Wzięliśmy koc, uciekliśmy nad rzekę. Byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Według ciebie wszystko było dobrze. Ale widzisz, ja czułem coś więcej. Woda w rzece przyjemnie szumiała, idealnie zgrywało się to z zapełnionym gwiazdami niebem. Tylko trochę przeszkadzało mi twoje błaganie o pomoc. Pomoc nie nadejdzie, moja droga. Nie w tym życiu.

— Gustaw Padruski - "Stalker"
Reposted fromfunkcja-uwiklana funkcja-uwiklana
jaa2
5037 1e90
Marek Hłasko - "Piękni dwudziestoletni"
jaa2
"Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy „kurwa mać!”."
— Gustaw Padruski - "Danse makabre"
jaa2
5218 aa76
Reposted fromvalerina valerina
jaa2
5245 ceda
Reposted fromvalerina valerina
jaa2
8317 e40e
Reposted fromMyrszaa Myrszaa viajannet jannet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl